آموزش انواع رگرسیون لجستیک در spss برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره در این مقاله آمده است.

رگرسیون لجستیک بسته به نوع متغیر پاسخ به سه دسته تقسیم می شود:

1- رگرسبیون لجستیک دوتایی: که زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که متغیر پاسخ یک متغیر دو حالتی (دو بخشی) است از قبیل بله و خیر و غیره

2- رگرسیون لجستیک ترتیبی : زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که متغیر ترتیبی باشد. متغیرهای ترتیبی متغیرهای گروه بندی شده ای هستند که دارای سه سطح ممکن یا بیشتر از سه سطح می باشند که ترتیب طبیعی دارند. همانند کاملا مخالف، مخالف ، طبیعی، موافق و کاملا موافق.

3- رگرسیون لجستیک اسمی : که زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که متغیر پاسخ یک متغیر اسمی است. متغیرهای اسمی، متغیرهای گروه بندی هستند که دارای سه سطح یا بیشتر بدون ترتیب طبیعی هستند.

به عنوان مثال این سطوح در یک مطالعه بر روی طعم غذا ممکن است عبارت باشند از ترد و برشته، خمیر مانند، سفت و غیره. ددر حالتی که متغیر پاسخ دو بخشی است، مدل رگرسیون لجستیک می تواند به صورت زیر بیان شود:

تحلیل آماری روانشناسی با spss

 

که Y_i متغیرهای تصادفی برنولی هستند که ضرایب این مدل با استفاده ا زروش ML برآورد می شود.

توجه کنید که رابطه بالا تابع تشخیص در تحلیل تشخیص مشابه است، یعنی از نظر شکل تابعی تفاوتی ندارد.

این دو رابطه فقط برآورد ضرایب متفاوت هستند.


 

 

خرید بسته آموزش تحلیل آماری+ تمرین spss + ده نمونه فصل چهارم با داده هایspss

پرداخت

تحلیل آماری (spss و amos و تحلیل مسیر) را با «آموزگاران» به راحتی بیاموزید.

1400 صفحه آموزش تصویری در یک بسته آموزشی قابل دانلود

و 30 تمرین ناب ، و ده نمونه فصل چهارم

فقط 24500 تومان


دانلود لیست بسته آموزش تحلیل آماری (شامل همه مقالات سایت آموزگاران)

دانلود لیست تمرینات spss

دانلود لیست و مشخصات ده نمونه فصل چهارم spss


 

به بالا
زوم تک
چهارشنبه 1 فروردين 1397.
امروز