کارآفرینی و راه‏اندازی کسب‏وکار بخش اساسی از یک اقتصاد و جامعه محسوب شده و منبعی مهم برای توسعه اقتصادی کشورها می باشد. از آنجاییکه کارآفرینی و راه‏اندازی کسب‏وکار ارزش های اجتماعی و شخصی را به دنبال دارد، توجه سیاستمداران و نیز محققان حوزه ها و رشته های مختلف را به خود معطوف ساخته است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر راه‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
44 صفحه
شماره:
406


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

سرمایه اجتماعی با فراهم کردن فضای اعتماد، همکاری میان گروه های مختلف اجتماعی را امکان پذیر می سازد و همین همکاری گروه ها و اعتماد بین آن ها موجب می شود که منافع همگانی مانند امنیت اجتماعی، بوروکراسی کارآمد فراهم شده و هزینه های نظارت نهادهای رسمی نیز کاهش یابد؛ اما نبود این نوع سرمایه اجتماعی می تواند موجب شکل گیری انزوای اجتماعی برای گروه های فقیر و محروم شود (ایمانی جاجرمی و فیروزآبادی، 1385: 203).

همچنین با توجه به اهمیت کسب‏وکارهای خانگی پژوهش و مطالعه در مورد این نوع کسب‏وکارها ضرورت دارد. در واقع موضوعات اقتصادی و اجتماعی که ناشی از بخش کسب‏وکار خانگی می باشند باید موضوعات مهمی برای تحقیقات آتی باشند (کارتر و دیگران، 2004: 99). بنابراین بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در راه‏اندازی مشاغل خانگی می تواند به توسعه این کسب‏وکار کمک نماید. با توجه به موضوع این پژوهش، سؤال اصلی به شرح زیر می باشد: ...

در این پژوهش از تکنیک پیمایش استفاده شده است و از لحاظ نوع برخورد با مسئله مورد بررسی، مطالعه‏ای میدانی می باشد. پیمایش هم به طریق حضوری و هم غیر حضوری، هم به صورت منظم و هم غیر منظم و هم برای تعمیم عملی یا در مطالعه موردی و سرشماری عمومی به کار گرفته می شود و دارای کاربردهای گسترده ای است. از این روش نه تنها می توان برای کسب واقعیات سود جست، بلکه با استفاده از این روش می توان به مطالعه بین واقعیات تجزیه و تحلیل علت و معلولی و آزمون فرضیه ها نیز پرداخت (طالقانی، 1377: 118-119).

همچنین مطالعات میدانی بررسی های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان کشف روابط و تعامل بین متغیرهای جامعه شناسی، روان شناسی و آموزشی در ساختارهای اجتماعی واقعی است (کرلینجر، 1374: 55). این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد و بر اساس روش تحقیق از نوع علی پس از وقوع می باشد

15300تومان

راهنمای خرید: مراحل خرید را مطابق تصاویر زیر ادامه دهید. ساده و سریع

مرحله 1 مرحله 2 مرحله 3 مرحله 4 مرحله 5
 مرحله 6  مرحله 7  مرحله 8  مرحله 9 (دریافت فایل)  توجه ویژه

 بسیار مهم و ساده

 مسیر دریافت فایل:

منوی کاربران - دانلودها-دانلود


ارتباط با ما:
انتخاب جدیدترین موضوعات تحقیق روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی:
 مشاوره آموزگاران
شماره تماس: 09011853901
 

به بالا
زوم تک
چهارشنبه 1 فروردين 1397.
امروز