عنوان: بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردی:بانک پارسیان)
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 32 صفحه
شماره: 625


قسمتی از این پروپوزال:

-روش تحقیق تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشد، همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طور عملی مورد استفاده قرارگیرد، یک تحقیق پژوهشی کاربردی نیز می باشد؛ و از نظرشیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی است؛ وضع موجود را بررسی می نماید و آن را به طور منظم و روشمند با ارتباط بین متغیرها تجزیه و تحلیل می نماید. شیوه جمع آوری داده ها تلفیقی از روش کتابخانه ای شامل مطالعه اسناد و مدارک، پرسشنامه می باشد.

برای گردآوری داده های اولیه از پرسشنامه استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل داده های کمی: استفاده از روشهای شاخص آماری توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار) آزمون Spss

-قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شامل شعب بانک پارسیان در استان مازندران می باشد که تعداد آنها 13 می باشد و همچنین کاربران بانکداری اینترنتی بانک پارسیان می باشد.

قلمرو زمانی

قلمرو زمانی انجام تحقیق حاضر سال1393 می باشد.

قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران می باشد.

تعریف واژگان کلیدی

پذیرش بانکداری اینترنتی: استفاده از سرعت و سادگی منحصر به فرد اینترنت در انجام تراکنش های بانکی را اصطلاحا بانکداری اینترنتی می گویند. در این راستا مشتریان سرویس مورد نیاز خود –یا هرگونه تراکنش با بانک –از طریق وب سایت برروی اینترنت انجام می دهند.از سوی دیگر بانک ها نیز سرویس های خود را برروی وب سایت قرار می دهند.شرکت های ثالث نیز با فراهم سازی تکنولوژی سیستم های بانکداری تحت وب، در بانکداری اینترنتی سهیم می باشند.

برای انجام عملیات بانکی تحت وب لازم است مشتریان اطلاعاتی در مورد بانک مربوطه سرویس های مورد نیاز و مشخصات آن ها داشته باشند. بانک ها نیز همچنان که از فعالیت ها و استراتژی تجاری بهره می برند، از زیر ساخت های تکنولوژی جهت پشتیبانی از وب سایت ها یشان استفاده می کنند.(مانند سرورها ،سیستم های اطلاعاتی، پایگاه داده، سیستم های پرداخت و مکانیسم های امنیت و محرمانه).

برخی از خدمات پایه مثل نمایش اطلاعات بانکی پروسه انجام تراکنش های بانکی و پشتیبانی از مشتریان (قبل ،در طول و بعد از انجام فعالیت بانکی) باید از طریق وب سایت ها فراهم شوند (درودچی و آذرمهر،1387). بانک ها با حضور خود در شبکه اینترنت قادر خواهند بود خدمات سنتی خود را با کارایی بیشتر برای توسعه و فروش توسط کاربران در تجارت الکترونیکی ارائه نمایند.استفاده از اینترنت به عنوان کانال مکمل برای توزیع و ارائه محصولات و خدمات به کاربران و تجار است(صنایعی، 1380).


قیمت با تخفیف ویژه:


15300تومان

راهنمای خرید: مراحل خرید را مطابق تصاویر زیر ادامه دهید. ساده و سریع

مرحله 1 مرحله 2 مرحله 3 مرحله 4 مرحله 5
 مرحله 6  مرحله 7  مرحله 8  مرحله 9 (دریافت فایل)  توجه ویژه

 بسیار مهم و ساده

 مسیر دریافت فایل:

منوی کاربران - دانلودها-دانلود


ارتباط با ما:
انتخاب جدیدترین موضوعات تحقیق روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی:
 مشاوره آموزگاران
شماره تماس: 09011853901
 

به بالا
زوم تک
چهارشنبه 1 فروردين 1397.
امروز