پرداخت آنلاین

پرداخت

برای پرداخت آنلاین مبلغ به ترتیب موارد زیر را وارد کنید و دکمه پرداخت را کلیک کنید:

1- موبایل

2- مبلغ به تومان (دقت کنید مبلغ به تومان است مانند 50000 یعنی پنجاه هزار تومان)

3- نوشتن توضیحات اختیاری است


پشتیبانی

09011853901

به بالا
زوم تک
چهارشنبه 1 فروردين 1397.
امروز